BANK NORWEGIAN BANK NORWEGIAN
Lån: 5.000 kr - 600.000 kr
Effektiv ränta: 7,22% - 28,44%
Återbetalningstid: 1 - 15 år
Representativt exempel, annuitetslån 60.000 kr, återbetalningstid 5 år: 10,93% effektiv ränta, 9,49% ränta (inkl. månadsavgift 19 kr och uppläggningsavgift 399 kr), totalt belopp att betala 77.232 kr, månadskostnad 1.287 kr. Långivare eller mellanhand: Nordax Bank AB.
FERRATUM FERRATUM
Lån: 1.000 kr - 45.000 kr
Effektiv ränta: 51,84%
Återbetalningstid: 4 -46 månader
Representativt exempel, annuitetslån 25.000 kr, återbetalningstid 1 år: 51,84% effektiv ränta, 42,50% variabel nominell årsränta, uppläggningsavgift 0 kr, totalt belopp att betala 30.755,29 kr, månadskostnad 2.563 kr. Långivare eller mellanhand: Multitude Bank p.l.c..
hogkostnadskredit
KLICKLÅN KLICKLÅN
Lån: 10.000 kr - 40.000 kr
Effektiv ränta: 11,82% - 32,49%
Återbetalningstid: 1 - 7 år
Representativt exempel, annuitetslån 90.000 kr, återbetalningstid 7 år: 24,59% effektiv ränta, 21,60% bunden ränta, uppläggningsavgift 595 kr (som läggs till lånet), administrationsavgift 19 kr, totalt belopp att betala 177.992 kr, månadskostnad 2.100 kr. Långivare eller mellanhand: Thorn Svenska AB.
hogkostnadskredit
LÅN & SPAR BANK LÅN & SPAR BANK
Lån: 50.000 kr - 600.000 kr
Effektiv ränta: 4,03% - 11,28%
Återbetalningstid: 2 - 15 år
Representativt exempel, annuitetslån 200.000 kr, återbetalningstid 10 år: 5,26% effektiv ränta, 5,11% rörlig årsränta, uppläggningsavgift 395 kr, aviavgift 0 kr, premie låneskyddsförsäkring 172 kr/månad, totalt belopp att betala 267.419 kr, månadskostnad 1.854 kr. Långivare eller mellanhand: Lån & Spar Bank A/S.
L'EASY L'EASY
Lån: 10.000 kr - 50.000 kr
Effektiv ränta: 11,52% - 32,49%
Återbetalningstid: 1 - 7 år
Representativt exempel, annuitetslån 90.000 kr, återbetalningstid 7 år: 24,59% effektiv ränta, 21,60% bunden ränta, uppläggningsavgift 595 kr (som läggs till lånet), administrationsavgift 19 kr, totalt belopp att betala 177.992 kr, månadskostnad 2.100 kr. Långivare eller mellanhand: Thorn Svenska AB.
hogkostnadskredit
LENDO LENDO
Lån: 10.000 kr - 600.000 kr
Effektiv ränta: 2,95% - 29,95%
Återbetalningstid: 1 - 15 år
Representativt exempel, annuitetslån 200.000 kr, återbetalningstid 12 år: 5,69% effektiv ränta, 5,55% rörlig ränta, uppläggningsavgift 0 kr, aviavgift 0 kr, totalt belopp att betala 274.411 kr, månadskostnad 1.905 kr. Långivare eller mellanhand: Lendo AB.
MRFINAN MRFINAN
Lån: 1.000 kr - 600.000 kr
Effektiv ränta: 3,06% - 29,99%
Återbetalningstid: 1 - 20 år
Representativt exempel, annuitetslån 310.000 kr, återbetalningstid 12 år: 7,17% effektiv ränta, 6,94% nominell ränta, uppläggningsavgift 0 kr, totalt belopp att betala 457.643 kr, månadskostnad 3.178 kr. Långivare eller mellanhand: FINANSI GROUP, S.L.
REDUCERO REDUCERO
Lån: 5.000 kr - 600.000 kr
Effektiv ränta: 3,45% - 31,89%
Återbetalningstid: 1 - 15 år
Representativt exempel, annuitetslån 300.000 kr, återbetalningstid 12 år: 7,17% effektiv ränta, 6,94% nominell ränta, uppläggningsavgift 0 kr, aviavgift 0 kr, totalt belopp att betala 442.878 kr, månadskostnad 3.076 kr. Långivare eller mellanhand: Reducero AB.
hogkostnadskredit

listan innehåller lån från leverantörer som vi samarbetar med. sorteringen är alfabetisk. informationen i listan är hämtad från leverantörens webbplats. all information är utan garanti och bör kontrolleras innan lånet avslutas. Efter avslutat lån får vi en provision utan extra kostnad för dig. tack för ditt stöd.

vad är finansiering?

finansiering avser de pengar du får från externa källor för att finansiera ditt företag eller projekt. pengarna kan komma från en mängd olika källor, såsom banker, investerare, bidrag eller lån. syftet med finansieringen är att ge dig det kapital som behövs för att starta, driva eller utveckla ditt företag. finansiering kan användas för olika ändamål som att köpa utrustning, anställa personal, marknadsföra dina produkter eller utöka din verksamhet.

många leverantörer använder också ordet som en synonym för privat finansiering, med vilken du kan på billigt sätt genomföra ett projekt efter ditt eget val.

hur mycket kommer en finansiering kosta mig?

kostnaden för finansiering beror på flera faktorer, till exempel vilken typ av finansiering du väljer, räntesatsen, återbetalningstiden och hur mycket pengar du behöver. om du till exempel tar ett lån måste du betala tillbaka kapitalbeloppet samt ränta.

räntan kan variera beroende på långivaren och din kreditvärdighet. om du söker finansiering genom investerare kan du behöva dela din vinst eller ge upp eget kapital i ditt företag.

vad måste jag tänka på med en finansiering?

innan du söker finansiering måste du överväga flera faktorer, till exempel syftet med finansieringen, det belopp du behöver, din kreditvärdighet och din förmåga att betala tillbaka finansieringen. du måste också överväga vilken typ av finansiering som bäst passar dina behov, till exempel lån, bidrag eller investerare. varje typ av finansiering har sina för- och nackdelar, och du måste välja den som är bäst för ditt företag.

vilka typer av finansiering finns det?

det finns flera olika typer av finansiering, till exempel lån, bidrag, investerare, förfinansiering och crowdfunding.

lån är den vanligaste typen av finansiering, där du lånar pengar från en långivare och betalar tillbaka dem med ränta över tid.

bidrag är medel som du inte behöver betala tillbaka, men du måste uppfylla vissa kriterier för stödberättigande. investerare är privatpersoner eller företag som investerar i ditt företag i utbyte mot en del av vinsten eller ett eget kapital i ditt företag.

förfinansiering är en typ av finansiering som gör att du kan få medel innan du slutför ett projekt eller levererar en produkt.

crowdfunding är en typ av finansiering som gör det möjligt för dig att samla in pengar från en stor grupp människor via onlineplattformar.

vilka krav måste jag uppfylla för att få finansiering?

de krav du behöver uppfylla för att få finansiering beror på vilken typ av finansiering du väljer. om du till exempel söker finansiering via en bank måste du ha ett bra kreditbetyg, en solid affärsplan och en säkerhet för att säkra lånet. om du söker finansiering genom investerare måste du ha en lovande affärsidé, en stark ledningsgrupp och en tydlig tillväxtstrategi. om du ansöker om bidrag måste du uppfylla de kriterier för stödberättigande som bidragsgivaren har fastställt.

hur mycket finansiering kan jag få?

hur mycket finansiering du kan få beror på flera olika faktorer, såsom: b. vilken typ av finansiering du har valt, din kreditvärdighet, din affärsplan och din återbetalningsförmåga. finansieringsbeloppet kan variera från några tusen kronor till flera hundra tusen.

vilket finansiering är billigast?

den billigaste typen av finansiering är bidrag, eftersom du inte behöver betala tillbaka finansieringen. bidrag är dock inte alltid tillgängliga, och du måste uppfylla vissa kriterier för stödberättigande.

lån är vanligtvis det näst billigaste alternativet, eftersom räntorna kan vara lägre än andra typer av finansiering, t.ex. investerare. investerare kan vara dyrare, eftersom du kanske måste dela din vinst eller ge upp eget kapital i ditt företag.

vilka tips finns det för att göra finansiering mer förmånligt?

det finns flera tips du kan följa för att göra finansieringen mer överkomlig, till exempel: b. förbättra din kreditvärdering, söka finansiering från flera källor, förhandla om räntor och minska dina utgifter.

du kan också utforska olika typer av finansiering och välja den som är mest prisvärd för ditt projekt eller företag. det är viktigt som entreprenör att ha en solid affärsplan och en tydlig tillväxtstrategi för att övertyga långivare och investerare att finansiera ditt företag.

hur snabbt kan jag få finansiering utbetalt?

hur lång tid det tar att få finansiering beror på vilken typ av finansiering som valts och långivaren eller investeraren. lånet kan ta från några dagar till några veckor att behandlas, medan investerare kan ta månader att bestämma sig för om de ska investera i ditt företag eller inte. bidrag kan ta flera månader att behandla, och du kan behöva vänta månader eller till och med år för att få finansiering.

det är därför många konsumenter gärna använder ett lån till mindre projekt som de kan använda fritt. handläggningen av en låneansökan hos en bank tar vanligtvis bara några dagar.

när kan jag betala tillbaka eller lägga om eller öka finansiering?

återbetalning, omläggning eller ökning av finansieringen beror på det avtal du har med långivaren eller investeraren. om du tar ett lån måste du vanligtvis betala tillbaka lånet enligt återbetalningsplanen, och du kan ha möjlighet att omdisponera lånet eller öka lånebeloppet om du uppfyller vissa villkor.

ANNONSMEDDELANDE: paloo är inte en bank eller en kreditgivare, utan en oberoende jämförelseportal. paloo hjälper konsumenter att spara tid och pengar. alla produkter och tjänster presenteras utan garanti. paloo ansvarar därför inte om kreditupplysningar är felaktiga. i jämförelse erbjuds lån av långivare som vi får ersättning för, vilket gör att vi kan tillhandahålla innehåll på vår webbplats kostnadsfritt. Tack så mycket för ditt stöd.

paloo b.v. • Johan de Wittlaan 7 • 2517 JR The Hague • contact@paloo.com • 070 701 3431 • KvK 81628110 • VAT NL862162002B01

blogg.secookiesdisclaimerprivacy policyterms of serviceuse policy

© 2023 paloo • made with ❤